cd

经营销售

AG501三维电磁发音仪由Carstens Medizinelektronik GmbH (carstens@articulograph.de)全球化经营销售主机,附件和更换部件。

国际代理商:

中国: 北京华睿宝科技有限公司
地址:北京市海淀区大钟寺13号华杰大厦C座305
邮箱:010-82185409
手机:189 1167 7667
邮箱:107401920@qq.com
日本: TSN Japan CO., Ltd.
Naonori Itoh
电话: (+81) 3-5347-7588
传真: (+81) 3-5347-7590
邮箱: naonori-ito@tsn-j.com
网址: http://tsn-j.com